Hotline 0904 659 638
Nẹp nhôm góc ngoài YF25 Nẹp nhôm góc ngoài YF25
Mã sản phẩm: YF25
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm bo vuông YL16 Nẹp nhôm bo vuông YL16
Mã sản phẩm: YL16
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm góc ngoài OC12.5 Nẹp nhôm góc ngoài OC12.5
Mã sản phẩm: OC12.5
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm góc ngoài YL10 Nẹp nhôm góc ngoài YL10
Mã sản phẩm: YL10
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm V10mm Nẹp nhôm V10mm
Mã sản phẩm: YF10
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm góc ngoài YC19 Nẹp nhôm góc ngoài YC19
Mã sản phẩm: YC19
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm góc ngoài YC12 Nẹp nhôm góc ngoài YC12
Mã sản phẩm: YC12
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm V30mm Nẹp nhôm V30mm
Mã sản phẩm: YF30
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp góc ngoài YJ11 Nẹp góc ngoài YJ11
Mã sản phẩm: YJ11
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm V20mm Nẹp nhôm V20mm
Mã sản phẩm: YF20
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm góc trong MC6.8 Nẹp nhôm góc trong MC6.8
Mã sản phẩm: MC6.8
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm góc trong YA8.0 Nẹp nhôm góc trong YA8.0
Mã sản phẩm: YA8.0
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm góc trong MC20 Nẹp nhôm góc trong MC20
Mã sản phẩm: MC20
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm góc trong MC4.0 Nẹp nhôm góc trong MC4.0
Mã sản phẩm: MC4.0
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
La nhôm 12mm La nhôm 12mm
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
La nhôm 20mm La nhôm 20mm
Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm trang trí VU5 Nẹp nhôm trang trí VU5
Mã sản phẩm: VU5
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm trang trí MS6 Nẹp nhôm trang trí MS6
Mã sản phẩm: MS6
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm trang trí MS8.0 Nẹp nhôm trang trí MS8.0
Mã sản phẩm: MS8
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp trang trí MT10 Nẹp trang trí MT10
Mã sản phẩm: MT10
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp trang trí MT12 Nẹp trang trí MT12
Mã sản phẩm: MT12
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm trang trí MS14 Nẹp nhôm trang trí MS14
Mã sản phẩm: MS14
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm trang trí MS20 Nẹp nhôm trang trí MS20
Mã sản phẩm: MS20
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm trang trí MS25 Nẹp nhôm trang trí MS25
Mã sản phẩm: MS25
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm chống trơn cầu thang NLP12 Nẹp nhôm chống trơn cầu thang NLP12
Mã sản phẩm: NLP12
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm chống trơn cầu thang TL30 Nẹp nhôm chống trơn cầu thang TL30
Mã sản phẩm: TL30
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm chống trơn cầu thang NLP20 Nẹp nhôm chống trơn cầu thang NLP20
Mã sản phẩm: NLP20
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm chống trơn NLP8 Nẹp nhôm chống trơn NLP8
Mã sản phẩm: NLP8
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm chống trơn CH-L1-008 Nẹp nhôm chống trơn CH-L1-008
Mã sản phẩm: CH-L1-008
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm chống trơn TF12.5 Nẹp nhôm chống trơn TF12.5
Mã sản phẩm: TF12.5
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm chống trơn TL100 Nẹp nhôm chống trơn TL100
Mã sản phẩm: TL100
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm dây điện MKP10 Nẹp nhôm dây điện MKP10
Mã sản phẩm: MKP10
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm chênh cốt sàn gỗ NOP8.0 Nẹp nhôm chênh cốt sàn gỗ NOP8.0
Mã sản phẩm: NOP8.0
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm sàn gỗ MS25 Nẹp nhôm sàn gỗ MS25
Mã sản phẩm: MS25
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp kết thúc sàn MF12 Nẹp kết thúc sàn MF12
Mã sản phẩm: MF12
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp kết thúc sàn MC8.0 Nẹp kết thúc sàn MC8.0
Mã sản phẩm: MC8.0
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm sàn gỗ ML7 Nẹp nhôm sàn gỗ ML7
Mã sản phẩm: ML7
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm kết thúc sàn gỗ NLP8 Nẹp nhôm kết thúc sàn gỗ NLP8
Mã sản phẩm: NLP8
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm kết thúc sàn MC10 Nẹp nhôm kết thúc sàn MC10
Mã sản phẩm: MC10
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm kết thúc sàn YF28 Nẹp nhôm kết thúc sàn YF28
Mã sản phẩm: YF28
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm nối sàn NCP42 Nẹp nhôm nối sàn NCP42
Mã sản phẩm: NCP42
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp sàn nhựa MB5.0 Nẹp sàn nhựa MB5.0
Mã sản phẩm: MB5.0
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm sàn nhựa MB4.0 Nẹp nhôm sàn nhựa MB4.0
Mã sản phẩm: MB4.0
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp sàn nhựa ML20 Nẹp sàn nhựa ML20
Mã sản phẩm: ML20
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp sàn nhựa MS20-CN Nẹp sàn nhựa MS20-CN
Mã sản phẩm: MS20-CN
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm sàn nhựa MF11 Nẹp nhôm sàn nhựa MF11
Mã sản phẩm: MF11
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Len chân tường DCP60 Len chân tường DCP60
Mã sản phẩm: DCP60
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Len chân tường DCP85 Len chân tường DCP85
Mã sản phẩm: DCP85
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp len chân tường DCP10 Nẹp len chân tường DCP10
Mã sản phẩm: DCP10
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp inox bo viền U10 Nẹp inox bo viền U10
Mã sản phẩm: IU10
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm bo viền MF18.8 Nẹp nhôm bo viền MF18.8
Mã sản phẩm: MF18.8
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm bo viền NTZ18.6 Nẹp nhôm bo viền NTZ18.6
Mã sản phẩm: NTZ18.6
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm nối tấm chữ H Nẹp nhôm nối tấm chữ H
Mã sản phẩm: ME4.0
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm kết thúc tấm PVC MB4.0 Nẹp nhôm kết thúc tấm PVC MB4.0
Mã sản phẩm: MB4.0
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm góc âm nối tấm PVC MC4.0 Nẹp nhôm góc âm nối tấm PVC MC4.0
Mã sản phẩm: MC4.0
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp cho tấm vân đá PVC mã MY4.0 Nẹp cho tấm vân đá PVC mã MY4.0
Mã sản phẩm: MY4.0
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm chặn thảm NLP8.0 Nẹp nhôm chặn thảm NLP8.0
Mã sản phẩm: NLP8.0
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm chặn thảm MC8.0 Nẹp nhôm chặn thảm MC8.0
Mã sản phẩm: MC8.0
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm thảm DC7.0 Nẹp nhôm thảm DC7.0
Mã sản phẩm: DC7.0
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm kết thúc thảm MB3.0 Nẹp nhôm kết thúc thảm MB3.0
Mã sản phẩm: MB3.0
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp chống trơn câu thang PVC Nẹp chống trơn câu thang PVC
Mã sản phẩm: PVC 20x50
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhựa bo góc tròn Nẹp nhựa bo góc tròn
Mã sản phẩm: YS10
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhựa PVC ốp góc ngoài chữ V Nẹp nhựa PVC ốp góc ngoài chữ V
Mã sản phẩm: V20 - V30
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp đồng T25 - trơn Nẹp đồng T25 - trơn
Mã sản phẩm: T25 - tron
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp đồng T10 - gân Nẹp đồng T10 - gân
Mã sản phẩm: T10 - gân
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm trần nhà LD20 Nẹp nhôm trần nhà LD20
Mã sản phẩm: LD20
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm trần nhà LD18 Nẹp nhôm trần nhà LD18
Mã sản phẩm: LD18
Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Nẹp nhôm là sản phẩm nẹp trang trí của PTM được sản xuất từ hợp kim nhôm với chất lượng quốc tế, đa dạng mẫu mã, màu sắc và kích cỡ. Hiện nay PTM  đang là doanh nghiệp số 1 về cung cấp nẹp trang trí hợp kim nhôm tại Việt Nam, có uy tín trên thị trường, được khách hàng, đối tác yêu quý và tin tưởng.
Liên hệ với chúng tôi
Gửi đi
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK & THƯƠNG MẠI PTM
Địa chỉ: VP HCM: 41A Nguyễn Văn Tố, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0934 99 55 33
VP Đà Nẵng: Số 242/9D Điện Biên Phủ, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê,TP. Đà Nẵng
Hotline: 0904 659 638
VP Hà Nội: Số 19, Ngõ 100 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Hotline: 0904659638
Email: hanoi@ptm.com.vn
Website: http://nepnhom.vn
Google maps
Hotline 0904 659 638